De Drie Zusters

Wij kunnen het ons niet meer voorstellen. Ooit was er een tijd dat vrouwen weinig te zeggen hadden in de maatschappij. Tijdens de eerste feministische golf, aan het eind van de negentiende eeuw werd vooral gestreden voor het recht van vrouwen op deelname aan hoger onderwijs en openbaar bestuur. Pas bij de grondwetswijziging van 1917 werd het passief kiesrecht voor zowel vrouwen als mannen ingevoerd. De tweede feministische golf startte rond het thema recht op betaald werk en deelname aan het maatschappelijke leven maar breidde zich snel uit tot een krachtige brede beweging met vele thema's.

Tsjechov leefde in een tijd waarin de vrouwenemancipatie nog in de kinderschoenen stond. Toch probeerde hij stem te geven aan maatschappelijke verbetering van de positie van de vrouw, zowel politiek, economisch, sociaal als cultureel. In 1900-1901 schreef Tsjechov het stuk voor het Kunsttheater in Moskou. Olga Knipper, met wie Tsjechov kort erna trouwde, speelde tijdens de première een van de hoofdrollen. Drie zusters behoort samen met De meeuw, Oom Wanja en De kersentuin tot het kwartet toneelstukken waarmee Tsjechov beroemd is geworden.

Drie zusters is een stuk dat door theatermaakster Eline Arbo als basis gebruikt wordt voor een geëngageerd theaterstuk over emancipatie. Daarbij gebruikt zij onder andere ook teksten uit de vier feministische golven. Zij besteed net als Tsjechov ook aandacht aan het zelfbeeld van vrouwen. Hierbij wordt gelukkig ook humor gebruikt, door zowel Tsjechov als Arbo. Dat houdt de zaak luchtig. In Nederland lijkt de vrouw inmiddels flink geëmancipeerd. In mondiaal perspectief is er nog veel te verbeteren. Arbo’s doel is om met de wijsheid van 2020 verschillende tijdsbeelden neer te zetten en antwoord te geven op de volgende vraag: wat heeft de vooruitgang betekend voor onze gelijkheid?

Drie Zusters - Toneelschuur Producties


Het is te hopen dat het theater snel weer op volle bezetting open kan gaan, zodat iedereen dit prachtige stuk kan zien.